Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2019

20:53

klefable:

"this reminded me of you" is the cutest thing. like i dont care if its a song or a photo or a youtube video i will be excited

Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie

March 03 2019

aniamy
20:23
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec. 
Reposted fromlovvie lovvie viazielono zielono
aniamy
20:22
7740 fddb 500
Reposted frompiehus piehus viacarmenluna carmenluna

February 20 2019

aniamy
20:47
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viaeternaljourney eternaljourney
aniamy
20:41
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viagazda gazda
aniamy
20:41
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viatwice twice

November 05 2018

21:11
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

October 10 2018

aniamy
20:33
1348 5805 500
Reposted frommerkaba merkaba viaeternaljourney eternaljourney

October 04 2018

aniamy
20:36
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viacarmenluna carmenluna

September 26 2018

aniamy
23:41
1451 7c11 500
Reposted fromtfu tfu

September 25 2018

17:59
5185 7881
Reposted fromkattrina kattrina viamefir mefir

September 23 2018

aniamy
18:50
Współczucie budzi się dopiero w chwili, gdy rozpoznajemy siebie w drugim człowieku, gdy uświadamiamy sobie, iż wszystko co dotyczy innego człowieka, może się przydarzyć również nam, dokładnie z taką samą siłą, z taką samą brutalnością.
Dopiero, gdy uświadamiamy sobie, że nic nas nie chroni, że możemy upaść równie nisko - wyłącznie wtedy - może się obudzić współczucie. Współczucie to nic innego jak strach o siebie.
— Delphine De Vigan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarmenluna carmenluna

September 21 2018

aniamy
11:48
7856 9b74 500
aniamy
11:05
7835 7a0a 500
aniamy
10:59
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

September 19 2018

aniamy
19:54
Reposted frommrrru mrrru viaheadsbangbang headsbangbang

September 14 2018

aniamy
13:27
7629 3077
Reposted fromzelbekon zelbekon viaPoranny Poranny
aniamy
13:26

September 13 2018

aniamy
18:16
1849 5a68
18:15
6495 dc42 500
Reposted frombrumous brumous viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl