Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2018

aniamy
14:00
1074 a329 500
Reposted fromwooles wooles viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 21 2018

aniamy
14:27
Silnie. Potrzebuję. Innej. Codzienności. 
Reposted fromcaraseen caraseen viakerkun kerkun

July 15 2018

aniamy
21:03
Najpiękniejsze kobiety to te, które dobrze się czują w swojej skórze.
— Ilona Ostrowska w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRedowskaa Redowskaa

July 13 2018

aniamy
13:29

July 06 2018

10:51
0736 7195 500
Reposted fromreckon reckon viatfu tfu

July 03 2018

18:27
8752 f1cc 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPoranny Poranny

May 21 2018

aniamy
21:28
hopelessbaka:

I have more conversations in my head than in real life
21:26

melaninmedicine:

Find me in bed, ignoring text messages and scrolling on Tumblr

21:26

imsoofuckingsad:

“i need to get out of here” -me, anywhere

aniamy
21:14
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viacarmenluna carmenluna

May 18 2018

aniamy
20:02
1457 822a 500
Reposted fromtfu tfu
19:58
6889 b42a 500

Krzysztof Kieślowski

Reposted fromsoultraveling soultraveling viaPoranny Poranny

May 12 2018

aniamy
08:51
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 10 2018

aniamy
19:02
Im jestem starsza, tym bardziej wiem, kim nie chcę być.
Reposted fromosiaka osiaka viaolakocie olakocie
aniamy
19:02
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaolakocie olakocie

April 25 2018

aniamy
19:54
9847 eab9
Reposted frompsychosis psychosis viacarmenluna carmenluna
aniamy
09:00
0592 004a
Reposted fromhenrylee henrylee viapanimruk panimruk

April 24 2018

20:08
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaiblameyou iblameyou

April 20 2018

aniamy
20:27
aniamy
20:23
4834 45ba
Reposted fromelegie elegie viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl