Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

aniamy
20:23
4834 45ba
Reposted fromelegie elegie viacarmenluna carmenluna

April 12 2018

aniamy
07:04
1014 31ec 500
Reposted fromtfu tfu
aniamy
07:02
Byłem mistrzem gryzienia się w język.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
aniamy
06:56
3226 43b5
Reposted fromolaosa olaosa viacarmenluna carmenluna

April 03 2018

aniamy
17:50
8020 1795
50 days of Summer
Reposted fromcountingme countingme viadobby dobby
aniamy
17:48
9584 6c0c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

April 01 2018

aniamy
15:19
Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka.
— Roland Barthes, "Fragmenty dyskursu miłosnego" via https://www.facebook.com/Uniesieni
Reposted fromraita raita viaAJK AJK
aniamy
14:44
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMaryiczary Maryiczary
aniamy
14:41
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura - Opowiadania
aniamy
14:33
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran

March 30 2018

aniamy
21:34
aniamy
21:28
9440 0dd7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
aniamy
21:19
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
Reposted fromchocoway chocoway viadobby dobby

March 22 2018

aniamy
18:02
1876 0be4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
aniamy
17:55
5041 c0cd 500

March 21 2018

aniamy
19:54
0835 ebd8 500
Reposted fromusunto usunto viacarmenluna carmenluna
aniamy
19:53
7199 653f 500
True
aniamy
19:52

March 20 2018

17:53
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

17:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl