Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

aniamy
11:28
3972 f6e2
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaiblameyou iblameyou

June 03 2017

aniamy
20:03
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil - paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.

— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry video są o miłości"
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson
aniamy
20:03
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki. To mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viakittylitter kittylitter
aniamy
20:02
Milczący introwertycy – nie jest tak, żeby chronili swoje skarby przed cudzym spojrzeniem, tylko paraliżuje ich nieśmiałość. Niekiedy sprawiają wrażenie osób aroganckich, ale to złudzenie, pomyłka, oni są nieśmiali. Czego się boją? Nie wiadomo. Jakaś siła nie pozwala im mówić. W pewnym sensie są perfekcjonistami; boją się, że to co wypowiedzą będzie tylko karykaturą ich myśli. Mają tu liczne doświadczenia, ile już razy wstydzili się, że popełnili gafę, że źle się wyrazili, i cierpieli później. Dlatego wolą milczeć. Właściwie z szacunku dla innych, dla osoby, z którą się spotykają. Ale na ogół ta osoba widzi to zupełnie inaczej…
— Adam Zagajewski - Lekka przesada
Reposted fromaggape aggape viakittylitter kittylitter
aniamy
19:58
8745 1122 500
Reposted fromtfu tfu

May 30 2017

21:20
3982 866b 500
Reposted fromwitty5sosurl witty5sosurl viakittylitter kittylitter
aniamy
21:15
Lubię sobie przypominać, że miałem na tyle szczęścia, żeby zdążyć w ogóle poczuć przez chwilę, jak to jest być zakochanym z wzajemnością.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
aniamy
21:10
5405 c75e 500

Finding Vivian Maier (2013)

Reposted fromfilmowy filmowy viajointskurwysyn jointskurwysyn
aniamy
21:07
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura, "Nocna jazda pociągiem"
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viaMaryiczary Maryiczary
aniamy
21:07
Nie ma większej straty czasu niż czekanie, a czekamy przecież non stop. Na tramwaj, na kawę, na film, na niektóre osoby. Czekamy stojąc w korku, w kolejce w sklepie, aż wystygnie zupa, aż skończą się reklamy. Czekamy na lato, słońce, śnieg i deszcz, lepszą pogodę, święta, na ciasto z piekarnika, na zagotowanie wody, na windę, na wakacje i na weekend, na wypłatę, na lepsze czasy, aż w końcu na przyjaźń, gwiazdkę z nieba i miłość.

...i obudzimy się kiedyś za starzy, za brzydcy, zbyt zmęczeni, za grubi, za słabi, zbyt wypaleni, za mało kreatywni... i jeśli nie będziemy starać się teraz, później już nic nie wynagrodzi nam straconych dni, dlatego rodzi się w mojej głowie pytanie: a czy Ty wtorek piętnastego maja przeżyłeś czy przeczekałeś?
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaMsChocolate MsChocolate

May 28 2017

aniamy
13:18
8439 acc6 500

May 26 2017

aniamy
22:08

czy można łzami zalać się w trupa?

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
aniamy
21:52

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
aniamy
21:49
Idę jutro na imieniny do babci i trochę boję się że rozpłaczę się tam bez powodu. I boję się pytań i spojrzeń.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
aniamy
21:35

May 24 2017

aniamy
10:22
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viakropq kropq
aniamy
10:19
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viaeternaljourney eternaljourney

May 21 2017

aniamy
20:20
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viatwice twice

May 18 2017

aniamy
19:09
4314 5a77 500
Reposted frombeltane beltane viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:08
9850 a5da 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl