Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

22:03
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
aniamy
17:09
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13

March 25 2017

aniamy
18:22
0728 7c93 500
Reposted fromtfu tfu
aniamy
18:21
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrzask brzask
aniamy
18:20
6601 4909
Reposted fromtfu tfu

March 23 2017

23:10
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
17:28
4496 685e
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viabrzask brzask
13:47
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viafelicka felicka

March 20 2017

22:42
2517 8288 500

criterionfilms:

David Lynch, on the set of Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
22:08
8251 4f70
Reposted fromerial erial viapanimruk panimruk
aniamy
10:27
Im bardziej ciebie zapominam, tym bardziej twarz ta mnie przeraża,  co z lustra patrzy na mnie co dzień jak smutny sędzia na zbrodniarza...
Im bardziej jestem roztargniona, kiedy twe imię słyszę z boku, tym bardziej wstyd mi, że nie płaczę tak, jak płakałam w zeszłym roku...
Im bardziej ciebie mi nie trzeba, tym bardziej twarz ta mi niemiła, co z lustra patrzy na mnie co dzień, jakby mną była - i nie była...
— Osiecka
Reposted fromnatory natory vianatory natory

March 18 2017

14:01
7672 5560

hellish-b0y:

The Virgin Suicides (1999)

Reposted frommirosia mirosia viabrzask brzask

March 17 2017

aniamy
11:30
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaretaliate retaliate

March 16 2017

aniamy
19:52

Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.

— Renata Przemyk
Reposted fromwynne wynne viawezsplyn wezsplyn

March 15 2017

21:57
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
aniamy
21:57
Zdążyłam się już przekonać, że pękające serce nie jest jedynie wymysłem poetów.
— Intruz.
Reposted fromhope hope viaheadsbangbang headsbangbang
21:56

bitchycode:

Do you ever get that sudden outburst of motivation to go and make your life better then after 5 mins you’re like yeah that’s not happening

Reposted fromerial erial vialifeless lifeless

March 14 2017

aniamy
22:55
19:43

March 12 2017

23:14
2189 c0c6
Reposted fromdrozdzi drozdzi viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl