Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

21:11
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

October 10 2018

aniamy
20:33
1348 5805 500
Reposted frommerkaba merkaba viaeternaljourney eternaljourney

October 04 2018

aniamy
20:36
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viacarmenluna carmenluna

September 26 2018

aniamy
23:41
1451 7c11 500
Reposted fromtfu tfu

September 25 2018

17:59
5185 7881
Reposted fromkattrina kattrina viamefir mefir

September 23 2018

aniamy
18:50
Współczucie budzi się dopiero w chwili, gdy rozpoznajemy siebie w drugim człowieku, gdy uświadamiamy sobie, iż wszystko co dotyczy innego człowieka, może się przydarzyć również nam, dokładnie z taką samą siłą, z taką samą brutalnością.
Dopiero, gdy uświadamiamy sobie, że nic nas nie chroni, że możemy upaść równie nisko - wyłącznie wtedy - może się obudzić współczucie. Współczucie to nic innego jak strach o siebie.
— Delphine De Vigan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarmenluna carmenluna

September 21 2018

aniamy
11:48
7856 9b74 500
aniamy
11:05
7835 7a0a 500
aniamy
10:59
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

September 19 2018

aniamy
19:54
Reposted frommrrru mrrru viaheadsbangbang headsbangbang

September 14 2018

aniamy
13:27
7629 3077
Reposted fromzelbekon zelbekon viaPoranny Poranny
aniamy
13:26

September 13 2018

aniamy
18:16
1849 5a68
18:15
6495 dc42 500
Reposted frombrumous brumous viacarmenluna carmenluna

August 16 2018

aniamy
19:34
Nie brak na świecie ludzi, samotników z natury, którzy niczym skorupiak pustelnik lub ślimak usiłują zamknąć się w swojej skorupie (...) Nie jestem przyrodnikiem i nie moja rzecz rozstrzygać podobne zagadnienie; chcę tylko stwierdzić, że nierzadkim zjawiskiem są takie osobniki (...). Niedaleko szukając, przed dwoma miesiącami zmarł w naszym mieście niejaki Bielikow, nauczyciel greki, mój kolega (...) Dostrzegało się w tym człowieku jakieś stałe a nieprzeparte dążenie, by otoczyć się niejako błoną, stworzyć dla siebie, że tak powiem, futerał, który by go odosobnił i uchronił od wpływów zewnętrznych. Rzeczywistość drażniła go, przestraszała, utrzymywała w ciągłym niepokoju. 
— Antoni Czechow, Człowiek w futerale
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
aniamy
19:33
1461 28c6
Reposted fromRowena Rowena viaeternaljourney eternaljourney

July 27 2018

aniamy
14:00
1074 a329 500
Reposted fromwooles wooles viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 21 2018

aniamy
14:27
Silnie. Potrzebuję. Innej. Codzienności. 
Reposted fromcaraseen caraseen viakerkun kerkun

July 15 2018

aniamy
21:03
Najpiękniejsze kobiety to te, które dobrze się czują w swojej skórze.
— Ilona Ostrowska w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRedowskaa Redowskaa

July 13 2018

aniamy
13:29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl