Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

aniamy
19:37
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viaeternaljourney eternaljourney
aniamy
19:35
jvedi

fashionably late? more like anxiously early

 cutiequeercris

I will get to class 20 mins early and still be anxious

 iamwomanking

Because no one else is there yet & is this the right place?? are you here the wrong day??

aniamy
19:34
aniamy
19:33
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viazielono zielono
aniamy
10:35
0405 ad9a 500
10:33

December 16 2017

aniamy
17:41
9619 d0f1
aniamy
17:37
9616 60f7 500
Reposted bychangecolour changecolour

December 04 2017

aniamy
16:00
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
aniamy
09:49
aniamy
09:49

December 03 2017

aniamy
21:43
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viaheadsbangbang headsbangbang
aniamy
21:42
3747 b0e8 500
Warszawa...
aniamy
21:41
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
aniamy
21:38

December 02 2017

aniamy
21:28
aniamy
10:49
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Reposted fromglhf glhf viakittylitter kittylitter
aniamy
10:48
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
aniamy
10:46

November 29 2017

aniamy
14:39
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl