Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

aniamy
21:28
hopelessbaka:

I have more conversations in my head than in real life
21:26

melaninmedicine:

Find me in bed, ignoring text messages and scrolling on Tumblr

21:26

imsoofuckingsad:

“i need to get out of here” -me, anywhere

aniamy
21:14
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viakittylitter kittylitter

May 18 2018

aniamy
20:02
1457 822a 500
Reposted fromtfu tfu
19:58
6889 b42a 500

Krzysztof Kieślowski

Reposted fromsoultraveling soultraveling viaPoranny Poranny

May 12 2018

aniamy
08:51
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 10 2018

aniamy
19:02
Im jestem starsza, tym bardziej wiem, kim nie chcę być.
Reposted fromosiaka osiaka viaolakocie olakocie
aniamy
19:02
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaolakocie olakocie

April 25 2018

aniamy
19:54
9847 eab9
Reposted frompsychosis psychosis viakittylitter kittylitter
aniamy
09:00
0592 004a
Reposted fromhenrylee henrylee viapanimruk panimruk

April 24 2018

20:08
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaiblameyou iblameyou

April 20 2018

aniamy
20:27
aniamy
20:23
4834 45ba
Reposted fromelegie elegie viakittylitter kittylitter

April 12 2018

aniamy
07:04
1014 31ec 500
Reposted fromtfu tfu
aniamy
07:02
Byłem mistrzem gryzienia się w język.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
aniamy
06:56
3226 43b5
Reposted fromolaosa olaosa viakittylitter kittylitter

April 03 2018

aniamy
17:50
8020 1795
50 days of Summer
Reposted fromcountingme countingme viadobby dobby
aniamy
17:48
9584 6c0c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

April 01 2018

aniamy
15:19
Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka.
— Roland Barthes, "Fragmenty dyskursu miłosnego" via https://www.facebook.com/Uniesieni
Reposted fromraita raita viaAJK AJK
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl