Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

12:04
8836 0943 500

maxwell-d:

(top) Marine Vacth | Jeune & Jolie (2013)

(bottom) Lea Louisa Wolfram | C-Heads magazine Movember 2014 | ph. Anne Barlinckhoff

Reposted fromnudes nudes viaMaryiczary Maryiczary

August 14 2017

aniamy
18:56
Jak podnieść zaniżoną ocenę?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
18:33
Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałabym, żeby było więcej serca i rozumu.
— Gadające głowy (1980) , reż. Krzysztof Kieślowski
aniamy
18:31
believe this log
Reposted fromcube cube viafelicka felicka
aniamy
18:31
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— silentsoul.soup.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viaMsChocolate MsChocolate
aniamy
18:30
3675 f135
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viaMsChocolate MsChocolate
aniamy
18:30

To nie ma znaczenia, bo w rzeczywistości ja zawsze jestem sama. O najważniejszych sprawach rozmawiam jedynie ze sobą. Potrzebuję łez i własnej słabości, więc szukam filmu do płakania. Jakie to zabawne. Świadoma, jednorazowa produkcja łez. Kontrolowany wyciek smutku przykrytego skórą czasu. Z głębin wydobywam gniew i strach.

Każdy z nas tak naprawdę jest sam.

http://kobietanakonkretach.pl/kazdy-z-nas-tak-naprawde-jest-sam/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
aniamy
18:29
Reposted fromnebthat nebthat viabellthecat bellthecat
aniamy
18:27
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viabellthecat bellthecat
aniamy
18:27
18:26
5073 accc
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaWlodara Wlodara
aniamy
18:24
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
aniamy
18:21
Reposted fromshakeme shakeme viaeternaljourney eternaljourney
aniamy
18:21
2102 0d19
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
aniamy
18:19
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viaPoranny Poranny

August 08 2017

aniamy
19:03
LIVING WITH SOCIAL ANXIETY / LĘK SPOŁECZNY [PL NAPISY] https://www.youtube.com/watch?v=6KkObSWyhYc

August 02 2017

aniamy
18:32
9287 fba9 500
1 VIII 44/...
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viatereseek tereseek

July 27 2017

aniamy
16:52
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
aniamy
16:49
0947 71c9
Reposted fromgingillo gingillo viajointskurwysyn jointskurwysyn
aniamy
11:15
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabellthecat bellthecat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl