Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

aniamy
23:21

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viakittylitter kittylitter
aniamy
23:20
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viakittylitter kittylitter
aniamy
12:05
Nikt nie może skrzywdzić mnie tak bardzo, jak ja sama - powtarzam czasami i jest to szczera, najczystsza prawda. W sekundę zniszczę poczucie własnej wartości, przypomnę sobie każdy błąd, każdą pomyłkę i będę się nimi biczować, powtarzając, jak beznadziejna jestem. Odkopię z zakamarków pamięci każdą niewykorzystaną szansę, każdy jeden raz, gdy zawiodłam i będę pastwić się nad sobą, kopać się i poniżać. Dowiodę, że nie jestem godna: miłości, przyjaźni, szacunku, czasu. Będę to robić tak długo, aż poczuję do siebie głęboką odrazę. To wojna nie do wygrania. Albo inaczej - niezależnie jak potoczą się jej losy i tak przegram, bo jestem zarówno napastnikiem, jak i obrońcą, zwycięzcą i przegranym. Rany zawsze będą moje.
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22488861,w-cieniu-czarnego-psa-codziennie-z-tego-powodu-umiera-3800.html#TRwknd

October 12 2017

aniamy
18:46
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język

October 09 2017

aniamy
19:21
4733 ee07 500
Reposted fromtfu tfu

October 07 2017

aniamy
23:41
5958 0907
Reposted bydepartermuladhara
20:01
I przez chwilę było dobrze, ale już mi przeszło.
— (via zero-powagi)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
20:01
Zbyt nieśmiały, by przyznać, że potrzebujesz pomocy
— Kodaline - One Day
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
aniamy
19:59
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
aniamy
19:54
za oknem minus pięć, nie kocham Cię już.
— hey
Reposted fromkatalama katalama viaDaisy88 Daisy88
aniamy
10:47
Reposted fromFlau Flau viabellthecat bellthecat
10:45
Ty piszesz, zdecydowałeś się pozostać samotnikiem.(…)i teraz dobrze rozumiem dlaczego całe życie starasz się być samotnikiem, nie chcesz nikogo ranić, to piękne i szlachetne, ale Ty od środka znikasz, Twoja wrażliwość,ciepło i miłość…. To wszystko marnuje się najzwyczajniej
w świecie.
— Piotr Tokarz - Nocne rozmowy (via please–take–me)

October 06 2017

aniamy
16:09

October 04 2017

19:26
aniamy
19:23
Aż w jedną krótką chwilę
Pojmiesz po co żyjesz

September 29 2017

aniamy
15:37
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
15:34
6254 3803
Reposted fromkostuchna kostuchna viabellthecat bellthecat

September 28 2017

07:48

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

September 23 2017

aniamy
16:26
9399 39e5 500
aniamy
16:20
9370 bd0c
Reposted bymodalna modalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl